Category

Uncategorized

साई निवास

सद्गुरु श्रीसाईबाबांच्या नानाविध भक्तांनी साईनाथांची कृपा कशी प्राप्त करून घेतली, याचे वर्णन असलेला, प्रत्येक साईभक्तांसाठी अतिशय प्रिय असा ‘श्रीसाईसच्चरित’ ग्रंथ ज्या वास्तूत...
Read More

मुद्रा प्रशिक्षण

सारे विश्व पंचमहाभूतांनी बनलेले आहे. विश्वाच्या या पाच तत्त्वांचे प्रतिनिधित्व आपल्या हाताची पाच बोटे करतात. अग्नितत्वाचे प्रतिनिधित्व अंगठा, वायुतत्त्वाचे प्रतिनिधित्व तर्जनी, आकाशतत्त्वाचे...
Read More

मुद्रा प्रशिक्षण

संपूर्ण विश्व पंचतत्वों से बना है। अपने हाथ की पाँच उंगलीयाँ, विश्व के इन पाँच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अग्नितत्व का...
Read More

जुनं  ते सोनं

‘जुनं ते सोनं’ ही एक जुनी म्हण आहे. बर्‍याच वेळा अडगळीत टाकून दिलेल्या किंवा उपयोगात नसलेल्या कित्येक गोष्टी अचानक इतक्या उपयोगी वाटू...
Read More

सुन्दरकाण्ड

संतश्रेष्ठ श्रीतुलसीदासजीद्वारा लिखे गये रामायण का पठन संपूर्ण भारत में होता है। कलियुग में रामनाम और रामभक्ति का प्रसार तुलसीदासजी द्वारा लिखे...
Read More